ACTIVITEITEN

"De kracht van de discipline van de tuin- en landschapsarchitectuur ligt in de kunst van het scheppen van plekken die de zintuigen prikkelen, vreugde verschaffen, paradoxen omvatten, tradities weerspiegelen en verwachtingen opwekken. Plekken waarvan de esthetische kwaliteiten duurzaam zijn en gewaardeerd worden los van de specifieke economische en sociale voorwaarden op grond waarvan ze zijn ontstaan"

Sven Ingvar Andersson

(Bron: Lexicon van de tuin- en landschapsarchitectuur door Meto J. Vroom)

Met de constante toepassing van deze prachtige definitie van de werkelijke activiteit van de tuin- en landschapsarchitect, worden studies en plannen opgemaakt, adviezen gegeven in verband met de private sector en de openbare sector.

Tot de openbare opdrachten behoren het advies, ontwerp, renovatie, restauratie, opmaak van inrichtings- of herinrichtingsplannen, begeleiding en werfopvolging voor de realisatie van:

 • Stadsinrichting
 • Dorpskernen
 • Stedenbouw
 • Openbare tuinen & parken
 • Begraafplaatsen
 • Herdenkingsplaatsen
 • Pleinen
 • Speelpleinen
 • Sportterreinen
 • Omgeving van openbare gebouwen
 • Landschapsplannen in het kader van de ruilverkavelingen en de ruimtelijke ordening
 • Gemeentelijke natuurontwikkelingsplannen (GNOP)
 • Beheer van groene ruimten
 • Ordening verkeersomgeving
 • Landschapskunst
 • Architectuur

Tot de private opdrachten behoren het advies, ontwerp, renovatie, restauratie, opmaak van inrichtings- of herinrichtingsplannen, begeleiding en werfopvolging voor de realisatie van:

 • Binnentuinen & stadstuinen
 • Hedendaagse & klassieke tuinen
 • Kasteeltuinen
 • Kloostertuinen
 • Landschapstuinen, parken
 • Omgeving van bedrijven, horecabedrijven, landbouwbedrijven
 • Omgeving van rusthuizen, ziekenhuizen
 • Recreatieprojecten
 • Landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische integratie van (landbouw)bedrijven in hun omgeving
 • Funeraire kunst
 • Architectuur

Dit uitgebreid werkterrein laat ons toe te beseffen dat landschapsarchitecten een vooraanstaande rol spelen in de inrichting van de levensruimte van de mens!

"De landschapsarchitect wordt ingezet voor analyse, conceptvorming, planning, beheer en herstel van het landschap. Hij/zij is in staat om zijn/haar kennis van ecologie, socio-culturele factoren, economie en esthetica aan te wenden om functionele, vernieuwende, bruikbare en fraaie omgevingen te creëren. De schoonheid en de functionaliteit van parken, tuinen, stedelijke pleinen, straten, stadsdelen en gemeenschapsvoorzieningen rondom ons getuigen van de vaardigheden van de landschapsarchitect die een vooraanstaande rol speelt in de inrichting van stedelijke, halfstedelijke, landelijke en natuurgebieden.

Tot de diensten die de landschapsarchitect aanbiedt, behoren landschapsevaluaties, haalbaarheidsstudies, samenstelling van het programma, inrichting van de ruimte, uitwerken van masterplannen, ruimtelijke planning, inrichting van sites, projectsturing en bouwadministratie.

De landschapsarchitect is gespecialiseerd in de inrichting van stadsdelen, gemeenschapsvoorzieningen, urban design, ontwerp van ontspanningsparken en rustplaatsen langs autosnelwegen, verkeerswegen, golfterreinen en vakantieoorden, universitaire campussen en scholengemeenschappen, regionale planning, herstel en restauratie van landschappen, erfgoedbeheer, tuinontwerp, inrichtingen met therapeutische inslag en inrichtingen voor gebruikers met bijzondere noden.

Het gamma van diensten dat de landschapsarchitect aanbiedt, breidt nog steeds uit. Zo vragen klanten uit de private en openbare sector steeds vaker aan de landschapsarchitect om creatief, gevoelig en doeltreffend gebruik van hun sites en dat ongeacht de omvang."

(Bron: Survol de la profession - Association des architectes paysagistes du Canada & BVTL - Belgische Vereniging van Tuinarchitecten en Landschapsarchitecten)