19 12 2014: ATELIER GILBERT DECOUVREUR - 37 JAAR ARCHITECTURALE VORMING VAN HET HOOGSTE NIVEAU!

Atelier Gilbert Decouvreur - 37 jaar architecturale vorming van het hoogste niveau!

Ik was heel opgetogen toen ik door mijn oud leraar, Gilbert Decouvreur, zelf op de hoogte werd gebracht dat zijn levenswerk ‘37 jaar Architecturale Vorming’ gebundeld werd in 8 schitterende boekdelen! 1340 pagina's met een selectie van de beste werken van zijn studenten van de afgelopen 37 jaar.

Toen ik als 15 jarige naar het Sint-Lucas instituut in Gent trok om er de Artistieke Humaniora te volgen, ging er voor mij een andere wereld open. 3 jaar lang mocht ik er artistiek onderwijs volgen van het hoogste niveau met Gilbert Decouvreur als mijn titularis. Een bezielt man, een leraar-architect, die bewust voor het onderwijs koos. En met resultaat! Tot op heden werpt de unieke opleiding die ik toen genoot nog steeds zijn vruchten af en vertaalt zich in schitterende gerealiseerde plaatsen. Plaatsen die reflecteren naar het verleden, een eigentijdse identiteit bezitten en een zegen zullen zijn voor de toekomst! Ik zal er Gilbert voor altijd dankbaar voor zijn!

Op de website http://nl.blurb.com/bookstore/c-architecture kan u de 8 boekdelen via een preview inkijken en eveneens bestellen.
Zie website
Onderstaande tekst kan u op de website lezen:

In het atelier van Gilbert Decouvreur ontdekken jongeren tussen 16 en 18 jaar hoe ze met eigen handen een wereld van vormen creëren. Niet dat Gilbert Decouvreur de illusie zou koesteren een nieuwe wereld te moeten uitvinden, integendeel, ze bestaat echt en is een historisch gefundeerde aandacht die moet overgedragen worden. Deze reeks publicaties zijn de resultaten van het atelier sedert 1978 waarin de natuur en haar verlengstuk, de menselijke nederzettingen tot ruimtelijke organisaties onder de vorm van maquettes hebben geleid.