05 08 2013: MOOI ARTIKEL IN HET NEDERLANDS VAKTIJDSCHRIFT TUIN & LANDSCHAP

Beslotenheid in open landschap

In de 13de uitgave van het Nederlandse vaktijdschrift verscheen een mooi artikel van auteur Emile van den Berg met als titel ‘Beslotenheid in open landschap’.

Het artikel werd als volgt ingeleid:
In het glooiende landschap van Zuidwest-Vlaanderen ontwierp Andy Malengier een grote tuin met diverse besloten ruimtes en een natuurlijke aansluiting op de omringende heuvels en bossen. "Een omgeving als deze is kwetsbaar en vraagt zorgzaamheid. Vormgeving heb ik daarom met respect voor de omgeving ingepast."