02 06 2014: ONTWERP EERSTE FASE HERINRICHTING BEGRAAFPLAATS DE PANNE GOEDGEKEURD

Ontwerp eerste fase herinrichting begraafplaats De Panne goedgekeurd

Met het oog op een dreigend tekort in de bestaande urnenmuur dringt een herinrichting van de gemeentelijke begraafplaats in De Panne zich op. De gemeenteraad keurde op 2 juni de plannen van architect Andy Malengier goed.
Vanuit het principe ‘Iedereen verdient een mooie rustplaats’ werd gekozen voor een herinrichting en uitbreiding van de begraafplaats die de noden voor minstens de volgende vijftig jaar dekt.

Het ontwerp voorziet 4 fasen, waarvan voorlopig enkel de eerste fase concreet op het programma staat. Het zijn de plannen van deze eerste fase die goedgekeurd werden door de gemeenteraad. Concreet omvat deze fase een uitbreiding van het columbarium, het urnenveld en de aanleg van een strooiweide. Om deze uitbreiding te realiseren zal het aanpalende Artiestenpad verplaatst worden.

Fase 1

Een lange laan met columbariumelementen zal de rechterzijde van het kerkhof omringen. Er komen 56 columbariumelementen met elk 4 nissen voor 2 urnen. Dit totaal van 448 urnen kan indien nodig op termijn verdubbeld worden.

De laan met columbariumelementen loopt over in twee rijen urnenvelden. Dit biedt plaats aan 432 urnen, onderverdeeld in gedenkplaten van 4 urnenkelders met plaats voor 2 urnen per kelder. Door de uitbreiding ontstaan ook 108 nieuwe plaatsen voor dubbele grafkelders.

Op het einde van de laan ligt de strooiweide. Hier komen enkele zitbanken, een herdenkingselement en een ceremoniële sokkel. Het geheel wordt ingekaderd in rustgevend groen.

Er werd een budget van 1.160.000 euro voorzien voor deze eerste fase. De bouwvergunning wordt in de loop van de maand juni aangevraagd. Indien deze wordt goedgekeurd, kunnen de werken eind 2014 starten. In dit ideale scenario kunnen de werken eind 2015 afgerond worden.

Fase 2 tot 4

Het ontwerp voorziet in meerdere fases, maar het is niet zeker dat deze allemaal uitgevoerd zullen worden. De tweede fase omvat de creatie van een ceremoniële ruimte voor de laatste groet en de aanleg van een afscheidstuin met rustgevend water dat de kist begeleidt naar de laatste rustplaats van de overledene. De derde fase is de renovatie van de oudste delen van het huidige kerkhof. De laatste fase omvat een volledige heraanleg van de ingang.