25 10 2012: ONTWERPVISIE DORPSKERNVERNIEUWING OOSTROZEBEKE IN DE PERS

GEMEENTE WIL HERINRICHTING DORPSKERN

Dalende verkeersdruk zorgt voor nieuwe mogelijkheden

De recent geopende expresweg N382 biedt opmerkelijke toekomstmogelijkheden voor de dorpskern van Oostrozebeke. Nu het zwaar verkeer uit het centrum geweerd wordt, droomt het gemeentebestuur van een herinrichting van de dorpskern. Definitieve plannen zijn er nog niet, maar de ideeën die leven zijn op zijn minst opmerkelijk en ambitieus te noemen. Zo zou het huidige gemeentehuis gesloopt worden, en trekt men overduidelijk de kaart van een groene, leefbare en veilige gemeente. Begin deze maand opende minister Hilde Crevits de expresweg N382. Die omleidingsweg zorgt voor een betere verbinding tussen Tielt en Waregem en ontlast de kernen van Oostrozebeke, Wielsbeke en Sint Baafs Vijve. In Oostrozebe is het effect nu al merkbaar. "Wie Oostrozebeke niet kent, zal indien hij de kerk niet opmerkt ook vaak niet beseffen dat hij door een dorpscentrum rijdt", vertelt burgemeester Jean-Marie Bonte (CD2000). "Het is momenteel namelijk niet veel meer dan een doorgangsweg. Maar dit willen we aanpakken en dankzij de creatie van de N382 kan dit ook. Amper drie weken na de openstelling is het verschil inzake verkeersdruk al waarneembaar."

Groene oase

Nu de verkeersdruk zienderogend daalt, groeit de ambitie van het gemeentebestuur om Oostrozebeke eindelijk de dorpskern te geven die de gemeente verdient. De Wervikse landschapsarchitect Andy Malengier, die eerder al het hart van Oostnieuwkerke een nieuw gezicht gaf, tekende alvast een ontwerpvisie voor de Oostrozebeekse dorpskern uit. "Het zal politieke moed vragen om dit te durven realiseren", zegt burgemeester Bonte. "Maar we willen van onze kern graag een echte dorpskern maken. Binnen het concept dat momenteel op tafel ligt willen we onze huidige marktplaats tussen het gemeentehuis en het ontmoetingscentrum omvormen tot een groene oase. Die zone is momenteel niet meer dan een bruine betonnen massa en het moet een groen plein worden met aandacht voor recreatie en ontmoeting. Rond de Sint-Amanduskerk zou volgens het plan in de toekomst geen verkeer meer mogelijk zijn, en ook de kerk zou baden in het groen. Het gemeentehuis zou gesloopt worden en vervangen door een nieuwbouw, die wordt opgeschoven richting Ettingen. Zo zou het kruispunt in het hart van onze gemeente verdwijnen." Verder tonen de schetsen van Malengier opvallend veel groen langs de doortocht doorheen Oostrozebeke, gevormd door de Hoogstraat en de Wielsbekestraat.

Gedurfd plan

"We zijn er ons van bewust dat het een gedurfd en vooruitstrevend plan is", besluit Bonte. "Maar het kan Oostrozebeke aantrekkelijker en veiliger maken. De effectieve herinrichting van ons centrum willen we realiseren tijdens de komende twee legislaturen."

Het Laatste Nieuws - 01-10-2012

Zie website:http://www.andymalengier.be/projecten/stadsinrichting-dorpskernen-openbare-tuinen-parken-stedenbouw-landschapsinrichting/ontwerpvisie-dorpskern-oostrozebeke