01 06 2012: SCHITTERENDE PUBLICATIE VAN DE STUDIE IN GIJVERINKHOVE

Gisteren werd de studie van de kerk en het kerkhof in Gijverinkhove voor een enthousiaste bevolking toegelicht. In het schitterend kader van de Sint Petruskerk stelde burgemeester Gerard Liefooghe kunsthistorica Anne-Mie Havermans en ikzelf voor. Aansluitend gaven we er een uitgebreide toelichting over onze studie.

De eerste vraag uit het publiek was een héél positieve! “Wanneer starten de werken? Het liefst zo vlug mogelijk!”

Na de voorstelling kregen de aanwezigen de schitterende brochure over de studie. Een brochure opgemaakt door Anne-Mie Havermans.

In het voorwoord schrijft Anne-Mie het volgende:

“Met enthousiasme begon ik aan de studie van het dorpskerkhof van Gijverinkhove. De laatste jaren krijgen stedelijke begraafplaatsen, zoals die van Roeselare, Lokeren en Leuven de (brood)nodige aandacht. Het landelijk funerair erfgoed bleef lange tijd onderbelicht. Er waren weliswaar onderzoeken naar deelaspecten, maar dorpskerkhoven werden zelden als geheel bestudeerd. Dit onderzoek licht toe waarom deze kerkhoven hun plaats naast de meer monumentale stedelijke begraafplaatsen verdienen. Dat men dat in het geval van Gijverinkhove wel aanvoelde blijkt uit het feit dat het kerkhof, samen met de kerk, beschermd is als monument. Omdat het kadert in een totaalproject is dit onderzoek bovendien erg vruchtbaar. De initiatiefnemer, de West-Vlaamse Intercommunale (WVI), schakelde ook een landschapsarchitect in. Andy Malengier baseerde zich op de (kunst)historische bevindingen en tekende een toekomstplan uit voor de site. De manier van overleg tussen alle betrokkenen; WVI, het gemeentebestuur van Alveringem, Onroerend Erfgoed, de landschapsarchitect en mezelf als kunsthistorica, was erg verrijkend. Deze procedure wordt steeds meer toegepast en is in feite de verzekering dat het onderzoek vertaald wordt in een realistisch beheersplan. Dergelijke opzet heeft zonder twijfel een meerwaarde, wat voordeel oplevert voor iedere betrokkene. Zowel de bezoeker, de gemeente, het groen en het funerair erfgoed zal er wel bij varen. De gemeente Alveringem is zich bewust van haar erfgoed en bood de kans om met deze brochure de verzamelde kennis en de toekomstplannen (nog in fase van ontwerp) voor te stellen aan het publiek. Daarom werd ook het interieur van de kerk nader bekeken, zodat de hele site zich opent voor de aandachtige bezoeker. Ter plekke zal daarenboven het kerkhof ontsloten worden via een QR-code, een primeur in België!”