BEGRAAFPLAATS IEPER-ZILLEBEKE IN UITVOERING

Project Beschrijving

Uitbreiding begraafplaats Zillebeke

We moeten onze doden begraven en herdenken in héél mooie tuinen!

Het ontwerp voor de begraafplaats in zillebeke bezit een sterke organische vormgeving. Deze organisch, functionele vormgeving zorgt voor een geborgenheid. Een psychologisch belangrijk aspect dat de rouwende via dergelijke architectuur toelaat zijn overleden dierbare als het ware vast te houden. Deze geborgenheid wordt gecreëerd door beukenhagen van 2 meter hoog. Binnenin deze ruimte waar de grafvelden gelegen zijn vindt de rouwende of herdenkende bezoeker de nodige beschutting tegen wind en kan hij in alle geborgenheid zich even alleen voelen bij zijn overleden dierbare. Inkijk vanuit het landschap, woonwijken, … is bij deze vermeden. Deze noodzakelijke geborgenheid wordt in het ontwerp harmonieus in evenwicht gebracht met de geïntegreerde openheid. Het ontwerp bezit zowel een introvert al een extravert karakter. Deze essentiële openheid, die een gevoel van loslaten moet bieden, bevindt zich aan de buitenzijde van de beukenhagen, en wordt visueel nog versterkt door de haha, de keermuur die de begraafplaats als het ware iets optilt uit zijn omliggend nat weideland. Daarmee verkrijgt de begraafplaats naast zijn introverte en extraverte eigenschappen nog eens een transcendale atmosfeer. De openheid, de overgang naar de mythische Elysische Velden, wordt in het ontwerp heel sterk toegepast, doordat de strooiweide gericht is op het landschap. Door de integratie van deze mythe verkrijgt het ontwerp naast zijn functionele, ecologische, landschappelijke en psychologische waarden er meteen ook een symbolische waarde bij.
Het ontwerp voor deze uitbreiding van het kerkhof in Zillebeke bezit naast de essentiële sociaal-economische functie ook een artistiek-creatieve waarde. Deze organisch functionele kwaliteit gekoppeld aan een verhaal van troostende schoonheid zal er toe leiden dat deze begraafplaats een eigen identiteit zal verkrijgen en later deel zal uitmaken van het cultuurpatrimonium van de Stad Ieper.

Project Details

Locatie
Ieper - Zillebeke

Opdrachtgever
Stadsbestuur Ieper

Datum realisatie
In ontwerpfase