BROTHERS-IN-ARMS MEMORIAL

Project Beschrijving

Brothers-In-Arms Memorial

In navolging van het tragische verhaal van John en Jim Hunter werd ter nagedachtenis van alle gesneuvelde broers in de oorlog een memoriaal ontworpen. Het ‘Brothers-In-Arms Memorial’ moet een universele vredesboodschap de wereld insturen. Een verhaal van vrede en eeuwige vereniging. Het memoriaal presenteert een allesdoordringende architectuur die ervoor moet zorgen dat de bezoeker werkelijk heel diep geconfronteerd wordt met de bittere werkelijkheid. Het schetsontwerp van het memoriaal is een eerste aanzet om wanneer het project concrete vorm zal krijgen verder uit te diepen tot een uiterst duurzaam en universeel memoriaal. De lange vorm van 4 meter breed en 40 meter lang symboliseert als het ware een sas tussen de twee werelden van de strijdende naties. Een sas tussen oorlog en vrede. De verschrikking van de oorlog en de strijd om vrede zijn elk op zich aan het uiteinde van het memoriaal te ervaren … Het interieur van het memoriaal moet een museaal kader scheppen voor het plaatsen van het kunstwerk! Dergelijke niet alledaagse uitbeelding van een soldaat die zijn stervende broer in de armen houdt moet in het mooiste kader geplaatst worden! De bezoeker moet als het ware een transcendale sfeer ervaren. De ervaren, diep stille, emotie mag hem nooit meer loslaten … De bezoeker kan wandelen in een rustig landschapspark, waarin het memoriaal op zijn beurt een museaal kader vindt. Wandelend door het park heeft de bezoeker zicht op de heuvelrug die door de geallieerde soldaten moest ingenomen worden. Kijkend in de richting van de geallieerde linies ziet de bezoeker het memoriaal met het kunstwerk van de twee lijdende broers. Aan de andere kant zijn duidelijk de twee ronde, verenigde gaten te zien. De vereniging richt zich naar het mythische westen, het Elysium, …

Onder nieuws, 26-09-2010, link, kan u het volledige verhaal lezen van John en Jim Hunter en het ‘Brothers-In-Arms Memorial Project’.

Project Details

Opdrachtgever
VZW ‘Brothers-In-Arms Memorial Project’

Kunstwerk
Ontwerp beeldengroep, Soren Hawkes - Uitvoering beeldengroep, Peter Corlett

Datum realisatie
In ontwerpfase