HERDENKINGSPARK 'SOLHEIDE' OVERIJSE

Project Beschrijving

Deze oude, niet meer in gebruik zijnde begraafplaats, zal heringericht worden als een 'herdenkingspark'. Het moet uiteindelijk dienen als een klein openluchtmuseum van het funerair erfgoed van de gemeente Overijse.

De oude toegang met de lange toegangstrap wordt gerestaureerd en alle graven zullen verdwijnen met uitzondering van de graven langs het kruisvormig assenpatroon en enkele zeer waardevolle graven daarbuiten gelegen.

De op deze wijze uitgepuurde klassieke vierkante kruisopdeling van de oude begraafplaats geïnspireerd op de opdeling van de ‘Hortus Conclusus’ laat ons toe even stil te staan bij de mythe van deze vierdeling, die de principes weerspiegelt van de ideale schoonheid. Op het kruispunt van deze vierdeling heb ik een herdenkingszuil ontworpen met bovenop een herdenkingsvlam. Deze hoge zuil heeft een sterk symbolische betekenis. Hij stelt er naast de 4 mythische assen de kosmische as voor, die aarde en hemel verbindt. Naast deze herdenking van alle begraven en ontgraven mensen (omwille van vervallen concessies), worden de ontgraven mensen blijvend herdacht op 4 buiten proporties ontworpen grafmonumenten waarop iedere naam met zijn geboortedatum en overlijdensdatum aangebracht zijn. ‘Dood en vergeten’ is hier dan ook niet meer aan de orde. Latere generaties zullen er de naam van hun voorouders kunnen terugvinden. Elk van de 4 ‘herdenkingsmonumenten’ staan telkens geplaatst in één van de 4 gedeelten van het herdenkingspark, waarmee de vierdeling hedendaags geaccentueerd wordt.

Het contrast van de klassieke funeraire kunst met de hedendaagse funeraire kunst zal er een brug leggen tussen het verleden en de toekomst!

Het funerair erfgoed, de nieuwe herdenkingszuil en de 4 hedendaagse herdenkingsmonumenten staan er in een heel sober ingericht park. Een park met heel veel gras en hoogstambomen. Een ‘tuin van de doden’, een ‘Elysium’, een plaats om te herdenken en te herinneren. De verwijzing naar het ‘Elysium’ vindt zijn reële weerklank in de interactie tussen het prachtig stadje en het daaromheen gelegen prachtig ‘Arcadisch’ heuvellandschap.

Het herdenkingspark van ‘Solheide’ zal het toonbeeld worden van een sterk eenvoudige en museale schoonheid!

Project Details

Locatie
Overijse

Opdrachtgever
Gemeentebestuur Overijse

Datum realisatie
In ontwerpfase