KERKHOF ALVERINGEM - GIJVERINKHOVE

Project Beschrijving

Herinrichting kerkhof Alveringem - Gijverinkhove
Het ontwerp is gegroeid vanuit een respect voor de historische context, een toekomstvisie voor de herinrichting en het beheer en het gebruik van het kerkhof. Materiële en immateriële erfgoedwaarden moeten ten stelligste behouden blijven, maar tegelijkertijd moet het kerkhof zodanig heringericht worden dat het kerkhof ook in de toekomst nog verder als kerkhof kan blijven functioneren. Tegelijkertijd kan het kerkhof ook een parkfunctie voor het dorp en de streek hebben. Het kerkhof moet een belangrijk groenelement vormen. Een groenelement refererend naar de traditie. De oude Vlaamse traditie, waar bijvoorbeeld linde- en beukenbomen het kerkhof een prachtige identiteit boden. Deze identiteit is hier op het kerkhof van Gijverinkhove nog heel sterk aanwezig maar kan door enkele subtiele ingrepen nog verder versterkt worden. De herinrichting moet de uitstraling krijgen als ware dat het kerkhof er altijd zo bijgelegen heeft. Het kerkhof moet als het ware naadloos opgaan in zijn omliggende landschap. Het streven naar een perfecte harmonie is hier een vereiste! Daarnaast is een uiterst subtiele, beheerste aanwezigheid van een hedendaags columbarium en strooiweide aangewezen. Een dergelijke omgang met het kerkhof moet er voor zorgen dat een grotere kennis, interesse en betrokkenheid van de dorpsbewoners ontstaat en dat het kerkhof een parkfunctie voor het dorpsleven van Gijverinkhove en de streek kan vervullen. Het mooi, verantwoord ingericht kerkhof van Gijverinkhove zal de aantrekkelijkheid van het dorp stimuleren voor zowel bewoners als toeristen.

Project Details

Locatie
Alveringem - Gijverinkhove

Opdrachtgever
WVI West-Vlaamse Intercommunale

In samenwerking met
Anne-Mie Havermans, kunsthistorica

Publicaties

 • Kerk en kerkhof van Gijverinkhove

  'Verleden, heden en toekomst van een harmonisch geheel'
  Auteur Anne-Mie Havermans, kunsthistorica
  Uitgave van gemeentebestuur Alveringem, 2012

 • KW Krant van West-Vlaanderen

  'Eerherstel voor begraafplaats', 09 maart 2012
  Auteur Anne Bovyn