TOEKOMSTVISIE OUDE BEGRAAFPLAATS WERVIK

Project Beschrijving

Toekomstvisie oude begraafplaats Wervik

Een museaal landschapspark

Met de komst van de parkbegraafplaats zal de begraafplaats in de Komenstraat op lange termijn een uitdovend karakter verkrijgen. Alleen bijzettingen worden er nu nog verricht. Wat zal er met de begraafplaats in de toekomst gebeuren? Het kan toch niet zijn dat deze volledig geruimd zal worden en verkaveld zal worden! Mijn toekomstvisie op deze begraafplaats is dat deze heel belangrijke plaats moet evolueren tot een groot ‘museaal’ park. Een openluchtmuseum van onze funeraire cultuur, waar de Neo-Gotische inkompoort, de hoofdassen, de Calvarieberg en waardevolle grafzerken moeten behouden blijven! Systematisch kunnen vervallen concessies plaats maken voor het planten van een waardevolle inheemse boom en dient de vrijgekomen ruimte ingezaaid te worden met gras. Zo kunnen we in de toekomst een schitterend park realiseren! En wat doen we met de ontgraven lichamen? De uitspraak ‘Dood en vergeten’ is in mijn ontwerpvisie niet aan de orde! Op de vier open ruimten, ontstaan door de ontgravingen kunnen 4 grafheuvels aangelegd worden met daarbovenop een herdenkingsmonument! Op de 4 kubussen van 3 meter op 3 meter staan alle namen in gekapt van alle mensen van Wervik die er ooit begraven waren! Zo kunnen de mensen van over talloze generaties ver het ritueel van de herdenking uitvoeren! Een waar openluchtmuseum voor de stad Wervik met de functie van een rustgevend landschapspark! Ook de link met de Komenstraat is in de ontwerpvisie aangegeven! In het jaar 1909, getuige een oude foto van de inkom van de begraafplaats, was de Komenstraat een prachtige dreef met oude bomen! Kortom, een schitterende en waardige inkom van Wervik! Nu is alle waardigheid van deze inkom voor onze stad verdwenen! In een doordacht ontwerp kan deze dreef perfect terug heraangelegd worden! Weg met de banalisatie van onze dagdagelijkse leefruimte!

Project Details

Toekomstvisie oude begraafplaats Wervik

Locatie : Wervik
Opdrachtgever : Geen opdrachtgever, studie op eigen initiatief