BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG KRUISEKE

Project Beschrijving

Deze tuin rond de buitenschoolse kinderopvang van Kruiseke zorgt enerzijds voor een harmoniërend effect door de keuze van een blauwe afsluiting, in relatie tot het gebouw. Veiligheid was hier uiteindelijk een prioritair uitgangspunt! Anderzijds zorgt de sobere groenaanplanting van haagbeuk voor een contrasterend effect. Het gebouw, opgebouwd uit de kindervriendelijke hoofdkleuren, blauw, rood en geel wordt op deze manier op een zachte wijze omlijst en verdient ook zijn plaats in het omliggende agrarische landschap. De haagbeuk speelt daar een grote rol! Het kind beleeft hier door het sterke kleurengebruik zijn kindvriendelijke cultuur en staat tezelfdertijd niet ver van zijn natuur! Dergelijke beleving van zijn cultuur en natuur in perfecte harmonie moet zijn levenskwaliteit ten goede komen!

Project Details

Locatie
Wervik

Opdrachtgever
OCMW Wervik

Samenwerking met
Architect Bart Lannoy, ontwerp gebouw

Datum realisatie
2002