INBREIDING DORPSKERN WESTKAPELLE

Project Beschrijving

Inbreidingssite in de dorpskern van Westkapelle - Knokke-Heist

Inbreiding van 10,5 ha gelegen in woongebied in de dorpskern van Westkapelle. Het betreft voormalige voetbalvelden die door herlocalisatie naar het nieuwe sportcentrum Molenhoek niet meer worden gebruikt. Vlak naast de site is een rusthuis gelegen, de voormalige kantine op de site wordt nu gebruikt door jeugd als lokaal en fuifzaal. De integratie van de site in het weefsel van de kern, en de herinrichting van de site zelf voor een mix aan functies zoals (senioren)wonen in de vorm van serviceflats, jeugd en park staat voorop.

Project Details

Locatie: Westkapelle - Knokke-Heist

Opdrachtgever: WVI & Gemeentebestuur Knokke-Heist

Samenwerking met VOLT Architecten, Gent & MAAT Ontwerpers, Gent

Datum realisatie
2010