ONTWERPEND ONDERZOEK SITE BAUDUIN TE MENEN

Project Beschrijving

Ontwerpend onderzoek site Bauduin te Menen

In september 2015 werd in een multidisciplinair team ontwerpend onderzoek verricht op de site Bauduin in Menen. Deze bundel vormt de neerslag van dit ontwerpend onderzoek. Enerzijds is de site Bauduin een site met niet onbelangrijke waarde voor de stad op vlak van onroerend erfgoed. Op de randen van de site, horende bij deze eigendom, bevinden zich restanten van de oude Vauban-vestingen van de stad en bovendien zijn er kazematten aanwezig. Anderzijds stelt de vraag zich naar een mogelijke toekomstige invulling van de site. Ziekenhuis AZ Delta wenst de kansen te onderzoeken voor de inrichting als parking in functie van personeel en/of bezoekers van het ziekenhuis. Deze parkeervoorziening is belangrijk om de bestaande parkeerdruk in deze omgeving een antwoord te kunnen bieden. Tenslotte bevindt de site zich in een gebied dat op schaal van de stad niet zonder belang is. Naast de vestingen zijn er ook de andere structuren uit het masterplan Menen: de Leie, de Oude Leielaan als lineair park, de centrum-as van station tot Leie, ... In het masterplan, de recente visie op de toekomst van de stad, wordt in dit gebied gezocht naar verbindingen tussen deze verschillende belangrijke structuren voor de stad Menen. Deze schijnbaar tegenstrijdige belangen vormden het uitgangspunt voor het ontwerpend onderzoek. Bij aanvang was echter duidelijk dat alle betrokken actoren zich konden vinden in het inrichten van parkeren op deze site, mits randvoorwaarden en goede vormgeving. Ten aanzien van een bouwproject op deze site, is het open houden door middel van parking, een meer geapprecieerde optie. Nele Vandaele

Project Details

Locatie : Menen
Opdrachtgever : Leiedal & Stadsbestuur Menen
Samenwerking met: Nele Vandaele, Stedenbouwkundige intercommunale Leiedal
Datum realisatie: September 2015