ONTWERPVISIE DORPSKERN GELUWE

Project Details

Locatie
Geluwe

Opdrachtgever
Provinciebestuur West-Vlaanderen & Stadsbestuur Wervik

Datum realisatie
In ontwerpfase

Project Bevindingen

  • Het is verrassend hoe overweldigend mooi Vlaamse stadjes zoals Wervik en Geluwe kunnen zijn als stedenbouw niet vanuit een rigide structuur van economische en juridische normen wordt benaderd, maar wanneer de mens en zijn ruimtelijke beleving als vertrekpunt wordt genomen! In het ontwerp van Wervik en Geluwe werd een poëtisch stedenbouwkundig antwoord geboden op een overmacht van rationele structuren. Beide werken zijn voorzien van een stedenbouw die de bestaande stedenbouwkundige structuur tot de essentie terugbrengt en deze essentie van hoe het zou moeten zijn tastbaar aanwezig voorstelt. Het resulterende materiële ontwerp kan als spiegel voorgehouden worden aan het beleid. Dit van ideeën sprankelend ontwerp staat in schril contrast met de grijze beleidsnota’s! Hier is veel moed en idealisme voor nodig! Maar als verre nazaat van Virovios, de heldhaftige, de moedige, naar wie Wervik is genoemd, is dit niet verwonderlijk.
    Hoop doet leven en waar jij mee bezig bent is echt hoopgevend!

    Steven Verzele