ONTWERPVISIE SPORTZONE GISTEL

Project Beschrijving

Ontwerpvisie uitbreiding sportterreinen Zomerloosgeleed Gistel

De locatie voor uitbreiding van de sportzone sluit aan op het bestaande sportterrein het Zomerloosgeleed en situeert zich op de grens van het stedelijk weefsel en de overgang met het polderlandschap, ten noorden van Gistel. De gemeente wenst de site conform het goedgekeurde GRUP in te richten in een groen kader voor jeugd en sport, dat aansluit op het open landschap. Het gebied dient landschappelijk geïntegreerd te worden, zowel vanuit de open ruimte als naar de open ruimte toe en aansluiting te zoeken met het bestaande sportterrein en er één geheel mee vormen. Gistel beschikt over een uitgebreid netwerk van jeugdorganisaties dat aan vele kinderen en jongeren een continu vrijetijdsaanbod biedt. Het terrein zelf dient ingericht te worden voor jeugd van verschillende leeftijden, met speelterreinen voor kinderen van 6 tot 12 jaar, ruimte voor speelpleinwerking, jeugdlokalen, plaats voor hondenschool, een vijver en eventueel een voetbalveld. De landschappelijke inkleding van het terrein kan gecombineerd worden met een speelbos. De uitbouw van deze sportinfrastructuur dient gekoppeld te zijn aan een veilige en vlotte verkeersafwikkeling. Hierbij wordt ondermeer gedacht aan het verder uitbouwen van een samenhangend fietsnetwerk.

Project Details

Locatie: Gistel

Opdrachtgever: WVI & Gemeentebestuur Gistel

Samenwerking met VOLT Architecten, Gent & MAAT Ontwerpers, Gent

Datum realisatie
2010