PROJECTREGIE STEDELIJKE INFRASTRUCTUUR WERVIK

Project Beschrijving

Door de stad Wervik werd ik gevraagd te zetelen in een deskundigenteam inzake opvolging van de studie stedelijke infrastructuur Wervik.
De stad Wervik ervaart dat ze dringend een visie op de stedelijke infrastructuur nodig heeft, om te vermijden dat beslissingen over het behoud, uitbreiding, aankoop, huur of verkoop van gebouwen/sites ad hoc worden genomen. De WVI (West Vlaamse Intercommunale) kreeg de opdracht voor de opmaak van een projectregie voor de stedelijke infrastructuur stad Wervik op 6 oktober 2010. De stad Wervik heeft een projectteam, een deskundigenteam en een klankbordgroep samengesteld om de studie intern te begeleiden en externe deskundigheid in te winnen.
Het projectteam bestaat uit Philippe Verraes (stadssecretaris), Steven Masil (cultuurbeleids-coördinator), Stijn Saelens en Björn Denecker (architecten en ruimtelijk planners bij de wvi)
Het deskundigenteam bestaat uit André Coene (architect-urbanist), Andy Malengier (landschapsarchitect), Jean Pierre Vanacker (stadsarchitect Kortrijk) en Jean-Paul Vandewinckele (ingenieur en directeur Parko). Allen externe deskundigen, Wervikanen, ter ondersteuning van de visievorming.
De klankbordgroep bestaat uit de raadsleden Belinda Beauprez, Bart Pynket, Bart Pauwelyn en Sonny Ghesquière. De klankbordgroep volgt het proces op en overlegt en formuleert adviezen/suggesties.

Project Details

Locatie : Wervik
Opdrachtgever : Stadsbestuur Wervik
Opdrachthouder : WVI
Samenwerking met: WVI & externe deskundigenteam: André Coene (architect-urbanist), Andy Malengier (landschapsarchitect), Jean Pierre Vanacker (stadsarchitect Kortrijk) en Jean-Paul Vandewinckele (ingenieur en directeur Parko).
Datum realisatie : Studie afgewerkt 5 maart 2012