WEDSTRIJDONTWERP DOMINICANENKLOOSTER BRUSSEL

Project Beschrijving

De deelname aan deze ontwerpwedstrijd kwam tot stand nadat de Dominicanen een selectie gemaakt hadden van 4 kunstenaars die een ontwerp konden voorstellen i.v.m een nieuw timpaan en nieuwe inkom voor hun klooster in Brussel. Bizhan Bassiri uit Italië, Eric Wasmut uit Duitsland en Roger Barret waren de drie andere geselecteerden. Uiteindelijk werd deze wedstrijd niet gewonnen. De ervaring was te rijker!
Dit conceptueel denkwerk is een voorbeeld van omgevingsarchitectuur met een intense aandacht voor de directe omgeving en de vormstudie in de plattegrond, waarbij een perfecte harmonie bereikt wordt met de noodzakelijke functies. Het irrationele beleven wordt heel belangrijk geacht en bereikt een perfecte samenhang met de ratio van ons dagelijks bewegen in de buitenruimte. Het gestileerde ontwerp van de site kan zo een eigen spiritueel leven gaan leiden. Het gevolg is dat de uiteindelijke realisatie van die buitenruimte de mens (on)bewust dichter kan brengen bij het besef van de angstaanjagende perfectie en schoonheid van de natuur. Het ontwerp is vluchtig geschetst op glazen panelen, die een link maken met ‘alles wat hierna komt …’ Het is een noodkreet naar onze te fragmentarisch ingerichte maatschappij en leefomgeving! Rekening houdend met de filosofie van de Dominicanen, die zich niet opsluiten achter dikke kloostermuren maar zich via contemplatie open stellen naar de buitenwereld - een buitenwereld die er zelfs altijd welkom is - werd het ontwerp van de kloostertuin en inkom gestileerd uitgewerkt en gericht naar een andere wereld. Het is gepresenteerd op een transparante poort, het uiteindelijke ontwerp voor het timpaan gesitueerd boven een hemelpoort.
Dit timpaan wordt een hedendaags embleem van de Dominicanengemeenschap in Brussel die zelfs gebruikt kan worden als briefhoofd, om zo via contemplatie een eenvoudige boodschap of ‘openbaring’ de wereld rond te sturen.

Project Details

Locatie
Brussel

Opdrachtgever
Opdrachtgever Alain Arnould, prior van het Dominicanenklooster in Brussel

Tentoonstelling
St.-Barbarakerk Gent, Trends 2002

Project Bevindingen

  • “Héél héél hartelijk dank Andy voor al het denkwerk dat je voor ons verricht hebt naar aanleiding van onze vraag om ons vernieuwd klooster in Brussel een nieuw imago te bezorgen. Dank ook voor je boeiende presentatie en je creatieve voorstelling op glazen panelen. De commentaren op je voorstel waren lovend. We waarderen je uitdrukkelijke inspanning om rekening te houden met de architecturale context, met de functie van het complex en met de dominicaanse levensvisie. De jury stipte ook de integraliteit van je concept aan, alsmede de eenheid tussen timpaan en voorplein en de brug die je slaat tussen de site ter plaatse en de communicatie naar buiten uit. We waren ook onder de indruk door de eenvoud en zuiverheid van je voorstel. Ook de intense combinatie tussen rechte en gecurveerde lijnen, en de kleurencombinatie werden opgemerkt!”

    Alain Arnould O.P., 14 mei 2001