loading1
loading2
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt

Locatie

Oostrozebeke

Opdrachtgever

Provinciebestuur West-Vlaanderen
Gemeentebestuur Oostrozebeke

Ontwerp

Masterplan voor de dorpskern van Oostrozebeke.
Doortocht, dorpsplein, open groene ruimtes, Mandelvallei

Samenwerking

Architect Steven Verzele

Masterplan dorpskern Oostrozebeke

Met deze visie is het de bedoeling om Oostrozebeke opnieuw een identiteit te geven. De vroege twintigste-eeuwse identiteit van Oostrozebeke is door het voortschrijdend modernistisch denken volledig verloren gegaan. Herstellen, of aanpikken aan het historisch gegeven zit er door de historische kaalslag niet in. Herbeginnen is de enige optie. We hopen dat met dit project een nieuwe eigenheid aan Oostrozebeke wordt gegeven waardoor de stad opnieuw een plaats krijgt. We denken hier aan klimaatsgebonden en streekeigen groen, aangepast aan zijn habitat, en natuurlijke plaatselijke materialen. De visie behandelt verschillende deelprojecten. Hier en daar zijn de verschillende deelprojecten op hun beurt opnieuw opdeelbaar. Deze fragmentatie van het volledige project laat dus toe om in fasen te werken en zo de middelen en lasten in de tijd en in de ruimte te spreiden. De volledige visie biedt het beleid de mogelijkheid om de fasering te bepalen naar de zich aandienende prioriteiten. Echter, hierin schuilt ook het gevaar dat de binding door ons verweven tussen de duidelijk onderscheiden delen tijdens de verschillende fasen zodanig wordt verdund dat de samenhang is weggespoeld. Door de exacte en respectvolle uitvoering van de overgangszones van de verschillende zones en de overeenstemming van de materialen vloeien de verschillende deelprojecten naadloos in elkaar over zonder dat de identiteit van die delen verloren gaat. De subtiele grens tussen eigenheid en overgang zal tijdens de uitvoering met een grote precisie moeten worden bewaakt.

Ontwerp