De Mexicaanse autodidactisch architect Louis Barragan (1902-1988) zei:

‘I don’t divide architecture, landscape and gardening. To me they are one’

Vanuit de discipline van de tuin- en landschapsarchitectuur is het onmogelijk om in een project geen rekening te houden met de architectuur. Een architecturale kennis en creativiteit is essentieel. In de Artistieke Humaniora aan het Sint-Lucas Gent kreeg ik 3 jaar lang van leraar-architect Gilbert Decouvreur de beste architecturale vorming. Deze vorming bepaald tot op heden mijn werk waarbij ik ieder project aanpak vanuit een zeer brede visie inzake tuin, landschap, stedenbouw, architectuur en design.

Klanten vragen mij af en toe om in het prille begin van hun project ook over de architectuur na te denken. Dit blijkt steeds een meerwaarde te zijn omdat vanuit een holistische visie alle verschillende onderdelen harmonieus met elkaar verankerd kunnen worden.

De inplanting van het gebouw in de omgeving behoort tot het allereerste onderzoek. Hierbij wordt rekening gehouden met de oriëntatie, zon, wind, uitzicht van en naar het gebouw, de afwatering van het gebouw en terrein, grondverzet, de stedenbouwkundige voorschriften, het materiaalgebruik, enz.

Het volledige ontwerpconcept kan op ons bureau uitgewerkt worden. Eenmaal het concept op punt staat volgt er een samenwerking met een ingenieur-architect om het geheel technisch, energetisch en budgettair op punt te zetten.