alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt

Locatie

Blankenberge

Opdrachtgever

Stadsbestuur Blankenberge

Ontwerp

Andy Malengier BV Landschapsarchitecten

Opmaak masterplan

2022-2023

Begraafplaats Blankenberge

De stedelijke begraafplaats van Blankenberge werd in 1908 aangelegd en onderging in de daarna volgende decennia meerdere uitbreidingsfasen. In 2010 werd de begraafplaats opgenomen in de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed. De begraafplaats bevindt zich op de scherpe scheidingslijn tussen de stadskern en het open polderlandschap.

Het masterplan voorziet in de herinrichting van de bestaande begraafplaats en een uitbreidingszone met voorzieningen voor asbezorging en het ceremonieel afscheid.

De herinrichting van de begraafplaats – Herdenken in een romantische parkbegraafplaats

Het behoud van het authentieke romantische karakter is essentieel. Daarentegen verwacht de tijdsgeest dat er voldoende onthard wordt waarbij enkel de hoofdpaden verhard blijven. Dit zorgt automatisch voor meer mogelijkheden tot vergroening waardoor grafrijen in het gras komen te liggen. De aanplant van vaste planten tussen de graven en veel hoogstammige bomen zullen de begraafplaats transformeren tot een prachtige en waardevolle parkbegraafplaats.

De uitbreiding van de begraafplaats – Afscheid nemen in een eeuwenoud weidelandschap

De 2 meter lagergelegen uitbreidingszone vormt een schakel tussen de oude begraafplaats en het open landschap van de Uitkerkse polder. Dit eeuwenoud weidelandschap is een zeer waardevol natuurgebied. De landschapsarchitectuur van de uitbreidingszone verankeren met de oude begraafplaats enerzijds en met het open natuurgebied anderzijds zie ik als een prachtige kans om een zeer unieke plaats te creëren.

Een lang hellend pad zorgt voor een comfortabele verbinding tussen beide gedeelten van de begraafplaats en vormt door de wegdraaiende beweging met een bomendreef de scheiding tussen een nieuw gecreëerde parkbegraafplaats en een landschapsbegraafplaats. Wandel- en fietspaden langs de Uitkerkse polder zijn op de bomendreef aangesloten. Het nieuwe parkgedeelte voorziet urnen- en columbariumvelden, een kinderbegraafplaats met sterretjestuin en brede groenbuffers met inheemse bomen.

Aan de rand van de bomendreef bevindt zich een herdenkingsmuur die de scheiding vormt met een zeer grote strooiweide. De rand van de strooiweide wordt gevormd door een verbreding van de waterloop op de scheiding met de Uitkerkse polder. In dit open landschapspark bevindt zich een cirkelvormige afscheids- en herdenkingsplaats. De natuur van de polder wordt letterlijk de begraafplaats binnengetrokken. De verankering van de landschapsarchitectuur met het natuurgebied zorgt ervoor dat de mensen in de schoonheid van het eeuwenoud weidelandschap afscheid kunnen nemen.

 

Deze fotorealistische renderbeelden mogen niet gebruikt of verspreid worden zonder toestemming van ontwerpbureau Andy Malengier BV