alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt

Locatie

Staden

Opdrachtgever

Provinciebestuur West-Vlaanderen
Gemeentebestuur Staden

Masterplan & Ontwerp

Landschapsarchitecten Andy Malengier BV

Technische studie en werfopvolging

Landschapsarchitecten Andy Malengier BV

Realisatie

2017-2018

Begraafplaats Staden

In een eerste studiefase werd er een masterplan opgemaakt voor de voormalige stationssite met aansluitend de begraafplaats en het containerpark.  Het masterplan voorzag in een volledige vergroening waarbij extra aandacht besteed werd aan logische verbindingsassen voor trage weggebruikers.

Ontharding & vergroening

In een eerste uitvoeringsfase werd de bijna voor 100% verharde noordelijke zone van de voormalige stationssite heringericht. In deze zone werd het bestaande basketbalterrein en containerpark uitgebroken en vervangen door een landschapspark gericht op het open landschap. Op het eind situeert zich een verhoogde ontmoetings- en afscheidsplaats. Een ideale plaats om het laatste afscheid te laten doorgaan. Maar deze verhoogde zitplaats heeft een multifunctioneel karakter. Het is ook een anker- en rustpunt langsheen de lange Vrijbosroute. Fietsers kunnen er even halthouden.

In een tweede uitvoeringsfase onderging het oud gedeelte van de begraafplaats eveneens een grondige ontharding en vergroening.

Het park met zijn bijzondere zitplaats vormt op heden een groene poort tot de gemeente Staden.

Realisatie

Inhuldiging

Ontwerp