alt
alt
alt
alt
alt

Locatie

Oostrozebeke

Opdrachtgever

Provinciebestuur West-Vlaanderen
Gemeentebestuur Oostrozebeke

Ontwerp

Masterplan voor de dorpskern van Oostrozebeke.
Dorpsplein, doortocht, groene verbindingsassen met open groene ruimtes, Mandelvallei, begraafplaats, nieuw gemeentehuis, enz. ...

Gemeentehuis Oostrozebeke

Het ontwerp voor een nieuw gemeentehuis is ontstaan uit de opmaak van een masterplan voor de dorpskern van Oostrzozebeke.

Dit masterplan laat duidelijk zien hoe de beeldkwaliteit, maar ook de leefkwaliteit van de inwoners, van Oostrozebeke op een hoger niveau gebracht kan worden.

Dorpskern Oostrozebeke

Het gemeentebestuur had de wens een nieuw gemeentehuis te bouwen en liet een architectenbureau daarvoor een visie ontwikkelen. Het nieuwe gemeentehuis werd voorgesteld op het midden op het marktplein, de enige open ruimte in het dorp.

Als landschapsarchitect werd ik gevraagd om deze visie in het kader van de aansluitende publieke ruimte verder uit te werken. Ik kon mij echter niet achter deze visie plaatsen want alle kansen om een centrale open groene ruimte te creëren zouden daarmee verdwijnen. Het gemeentebestuur kon overtuigd worden om de plannen te herzien en ik stelde voor om het nieuwe gemeentehuis aan de rand van een open groene ruimte te plaatsen. Een centrale ‘Village Green’, geïnspireerd op de nog steeds perfect functionerend Engelse middeleeuwse stedenbouw. Het zal er een groen hart vormen waar de inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Niet enkel de inplanting van het gemeentehuis werd bepaald. Ook werd er reeds een ontwerpvoorstel gedaan van hoe de architectuur van het gemeentehuis er zou kunnen uitzien.

Naast het nieuw gemeentehuis scharen zich rond de ‘Village Green’ alle gemeenschapsfuncties. Het ontmoetingscentrum, de kerk, de kinderopvang, het jeugdhuis, de bibliotheek, de sporthal en sportterreinen, enz. … Daarrond alle woonfuncties. Het masterplan onderzocht eveneens alle mogelijke trage groene verbindingen tussen de verschillende dorpsgedeelten en evolueerde tot een totale visie met een groene dragende structuur.

Het unieke aan dit masterplan is dat er reeds nagedacht werd hoe de inrichting van de verschillende onderdelen van het dorp heringericht zouden kunnen worden met concrete, weliswaar door het gemeentebestuur vrij te kiezen, ontwerpvoorstellen. Want dergelijke plannen worden fasegewijs uitgevoerd waarmee het gevaar sluimert dat de beoogde ruimtelijke en esthetische samenhang verloren gaat. Daartoe werden de verschillende onderdelen van de publieke ruimte gedetailleerd en in dezelfde stijl ontworpen.

De ‘Village Green’, het marktplein, het kerkplein, de parking van het nieuwe gemeentehuis en voetbalclub KSC Oostrozebeke, de parking van het sportcentrum de Mandelmeersen, de doortocht N357, de Groene Long en overige open groene binnengebieden, de tuin van de kinderopvang De Wiemkes en jeugdhuis JH ’t Ipperste en:

De begraafplaats – Het gemeentebestuur is fasegewijs het ontwerp aan het uitvoeren.

https://andymalengier.be/projects/herinrichting-begraafplaats-oostrozebeke/

Het landschapspark De Mandelvallei – Een uitvoeringsdossier voor de realisatie van het gedeelte tussen de Meulebeeksesteenweg en de Tieltsteenweg werd door ons ontwerpbureau opgemaakt.

https://andymalengier.be/projects/landschapspark-mandelmeersen-oostrozebeke/

Deze fotorealistische renderbeelden mogen niet gebruikt of verspreid worden zonder toestemming van ontwerpbureau Andy Malengier BV