loading1
loading2
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt

Locatie

Staden

Opdrachtgever

Provinciebestuur West-Vlaanderen
Gemeentebestuur Staden

Ontwerp

Masterplan voor de herinrichting van de voormalige stationssite met aansluitende begraafplaats

Realisatie

De eerste fase is gerealiseerd. Dit betreft de herinrichting van de Noordelijke zone van de stationssite met een verhoogde zitplaats als rustplaats langs de Vrijbosroute en ceremoniële afscheidsplaats in aansluiting met de begraafplaats.

Herinrichting voormalige stationssite en begraafplaats Staden

In een eerste studiefase werd er een masterplan opgemaakt voor een gedeelte van de gemeente Staden. Het betreft de voormalige stationssite met aansluitende begraafplaats en containerpark. Deze volledige zone kreeg in het masterplan een volledige vergroening waarbij extra aandacht besteed werd aan logische verbindingsassen voor trage weggebruikers.

In een tweede studiefase werd er een uitvoeringsdossier uitgewerkt voor de realisatie van een eerste fase van dit masterplan. Het betreft de herinrichting van de Noordelijke zone van de voormalige stationssite. In deze zone tussen de fiets- en wandelweg Vrijbosroute en de begraafplaats wordt het bestaand basketbalterrein en containerpark verwijdert. Aan het begin van deze zone langs de Carninstraat komt een nieuwe groene parking.

Wanneer je van op de parking het pad volgt tussen de hagen kom je terecht op een plein in flagstonetegels. Het plein verbindt de fiets- en wandelweg Vrijbosroute met de bestaande asfaltweg. Wanneer je op het plein staat zie je op het einde van het park een verhoogde zitplaats. Deze bijzondere plaats heeft een prachtig zicht op het achtergelegen landschap. Een ideale plaats om het laatste afscheid in intieme kring te laten doorgaan. Maar deze verhoogde zitplaats heeft een multifunctioneel karakter. Het is tevens een anker- en rustpunt langsheen de lange Vrijbosroute. Fietsers kunnen er even halt houden. Het park met zijn bijzondere zitplaats zal functioneren als een groene poort tot de gemeente Staden en de gemeente een identiteit bezorgen wanneer men langs hier de gemeente binnenwandelt of fietst.

De werkzaamheden voor de uitvoering van deze eerste fase werden in het najaar van 2018 afgewerkt.

Realisatie

Inhuldiging

Uitvoering

Ontwerp