alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt

Locatie

Zandvoorde

Opdrachtgever

Gemeentebestuur Zonnebeke

Ontwerp

Masterplan voor de dorpskern van Zandvoorde met nieuwe woonontwikkeling.
Doortocht, dorpsplein, open groene ruimtes, herinrichting en uitbreiding kerkhof, pastorietuin met herbestemming pastoriewoning en een nieuw woonerf met 25 nieuwe woningen

Ontwerp dorpskern & woonhuizen

Andy Malengier

Masterplan dorpskern Zandvoorde met nieuwe woonontwikkeling

Ontwerp