loading1
loading2
alt
alt
alt
alt

Locatie

Zandvoorde

Opdrachtgever

Gemeentebestuur Zonnebeke

Ontwerp

Andy Malengier BV Landschapsarchitecten

Realisatie

In uitvoering

Begraafplaats Zandvoorde

De uitbreiding van het kerkhof is een eerste fase ter realisatie van een door ons bureau opgemaakt masterplan voor de herinrichting van de volledige dorpskern van Zandvoorde.

Op het aanpalend weideland achter het huidig kerkhof komt een uitbreidingszone waarin alle vormen van begraven een plaats krijgen. Centraal bevindt er zich een grote strooiweide omgeven door rond geschoren ligusterhagen. De ronde afscheidsplaats vormt er het centrale punt van de begraafplaats. De mozaïekkasseien van de aansluitende markt worden tot aan de ronde afscheidsplaats doorgelegd zodoende markt en begraafplaats als één geheel te kunnen beschouwen. De afscheidsplaats kan ook gebruikt worden als bezinningsplaats of als een rustplaats op het fietsnetwerk. De kerkwegel werd daartoe in het ontwerp geïntegreerd. Een in detail uitgewerkte trap vormt een interessante verbinding tussen het bestaande kerkhof en de uitbreidingszone en maakt deel uit van de vormgeving ter realisatie van een poorteffect waarop vermeld staat: Begraafplaats Zandvoorde. Rond de centrale open ruimte en her en daar op de begraafplaats worden er hoogstammige haagbeuken aangeplant. Langs 3 zijden van het kerkhof worden brede open grachten voorzien waarin riet en lisdodde aangeplant worden.

Dergelijke inrichting zal ervoor zorgen dat de begraafplaats tot een waardevol landschapselement zal uitgroeien.