loading1
loading2
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt

Locatie

Poperinge, Rekhof

Opdrachtgever

GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

In samenwerking met

AVDK Architecten vande kerckhove
Stadsbader NV

Wedstrijd

Laureaat ontwerpwedstrijd in samenwerking met AVDK Architecten vande kerckhove

Uitvoering

2019-2020

Omgeving nieuwe basisschool De Ster en secundaire Freinetafdeling Poperinge

De vraag van GO Onderwijs voor dit nieuwe schoolgebouw in een groene long in het centrum van Poperinge was goed doordacht: ontwerp een school in het groen waar kleuteronderwijs, basisonderwijs en secundair Freinetonderwijs zoveel mogelijk gescheiden worden, maar die toch functioneert als één geheel. Een doorgedreven onderzoek naar het programma van eisen, leidde niet tot één, maar tot twee schoolgebouwen. Twee compacte losstaande volumes die aan elkaar worden gekoppeld door middel van een overdekte buitencirculatie.

De eenvoud van de constructie laat het toe om op een heel snelle en economische manier te bouwen. De okerkleurige baksteen refereert naar de typische architectuur uit de Westhoek en past op deze manier in het stedelijke weefsel van de stad.

Door de specifieke inplanting van deze twee gebouwen op de site ontstaan vier verschillende speelzones. De overdekte luifel verbindt de hoofdingang, de verschillende buitenruimtes en de twee schoolgebouwen met elkaar en zorgt voor een rationalisering van het programma. De groenzone die zich achteraan de site situeert, wordt dankzij deze opeenvolging van groene buitenruimtes, naar de straatzijde gebracht.

Door het implementeren van een nieuwe autoluwe schoolstraat op de site, evenwijdig met de gebouwen, wordt de school weggehaald van het drukke verkeer op straat. De centrale luifel begeleidt de leerlingen naar hun speelplaats.

Context en inplanting zijn de sleutelwoorden die dit ontwerp hebben bepaald. Een goed bereikbare school, zowel tijdens als na de schooluren. Een site die zich inpast in de ruimere context van de stad enerzijds. Een school en buitenruimtes op maat van de leerlingen anderzijds.

Tekst AVDK architecten

Uitvoering

Ontwerp