loading1
loading2
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt

Opdrachtgever

Zorgcentrum Maria Ter Engelen Klerken

Ontwerp

Landschapsarchitecten Andy Malengier BV
2006

Herdenkingstuin voor overleden kinderen

De kinderen die heel hun leven verblijven in het zorgcentrum Maria Ter Engelen in Klerken worden meestal niet ouder dan 30 à 35 jaar. Iedere week gaan de ouders er op bezoek. Nadat hun kind is overleden blijven ze tot deze plaats aangetrokken. Het is ook hun thuis geworden. De ouders stelden aan het zorgcentrum de vraag of er een contemplatieve herdenkingstuin gerealiseerd zou kunnen worden om er hun kind te herdenken. Het zorgcentrum ging in op hun vraag en gaf mij de opdracht een ontwerp op te maken.

Bij de aanvang van het ontwerp werd rekening gehouden met de filosofische en mythologische aspecten van de tuin en met de aan mij overhandigde brief van 19 oktober 2004. Daarin stonden de wensen van de ouders van wat de herdenkingstuin voor hun moest betekenen.

Het besef in te staan voor het ontwerp van een plaats waar de overleden kinderen herdacht worden zorgde ervoor dat ik heel even stil werd. Een niet alledaagse opgave met het verlangen naar een niet alledaags karakter. Een stille kreet naar verandering in onze profane wereld. Naar meer bezieling, contemplatie en bewustwording. De essentiële andere kant van ons zijn moest terug gevoed kunnen worden. De ervaring van rust, leegte, betrokkenheid, schoonheid, troost en hoop moest de ouders, broers en zussen van de overleden kinderen, maar ook het personeel en de bewoners van het zorgcentrum, aangeboden worden. Een ervaring die in onze dagelijkse drukdoende leefwereld te veel gemist wordt.

Het ontwerp is een hedendaagse interpretatie van de ‘Hortus Conclusus’ en presenteert een sterke spirituele boodschap. Door muren, afgeschermd van alle lawaai van de buitenwereld, kan de ouder zich hier even héél dicht bij zijn kind wanen en er hoop verkrijgen. Hoop, dat zijn kind doorheen de dood niet alleen zijn weg moet vinden. Een beeldhouwwerk verbeeldt een ouderfiguur die het kind doorheen het water begeleidt naar de poort tot het paradijs. Er wordt voor hen gezorgd.

Bij de voorstelling wezen stille tranen van de ouders mij erop dat de werkelijke essentie van de opdracht bereikt werd.

Dit ontwerp werd gemaakt in het jaar 2006. Ondanks het enthousiaste onthaal van de ouders werd het nooit gerealiseerd. Tot op heden krijg ik via mijn website af en toe positieve reacties over de kracht en het hoopvolle aspect van dit ontwerp. 17 jaar later namen wij op kantoor het initiatief dit project fotorealistisch te renderen met deze afbeeldingen als resultaat. Na een recent plaats bezoek aan Maria Ter Engelen in Klerken stelde ik vast dat daar ondertussen alles volgebouwd is. De drukte van de site laat er geen contemplatie toe. Het ontwerp van de herdenkingstuin werd daarom in een imaginair berkenbos geplaatst.

Ontwerp