alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt

Locatie

Deerlijk Sint-Lodewijk

Opdrachtgever

Gemeentebestuur Deerlijk

Ontwerp

Herinrichting voor de volledige vergroening van de begraafplaats

Uitvoering

2019 - 2020

Herinrichting begraafplaats Deerlijk Sint-Lodewijk

De begraafplaats van Deerlijk Sint- Lodewijk was voor deze realisatie een troosteloze stenen vlakte. Van de padenstructuur werden enkel de hoofdassen behouden. Het grijze grind werd vervangen door een beige kleurige halfverharding. Op de begraafplaats kwam er ook een nieuwe vorm van asbezorging door de toepassing van het AMA concept. Columbarium- en urnenkeldermonumenten werden lukraak tussen de graven geplaatst. Asbezorging verkrijgt er een evenwaardige plaats tussen het klassieke begraven. Het herinrichtingsplan voorzag tevens in een complete vergroening van de begraafplaats. Aarde en grindpaden werden ingezaaid met gras, tussen de grafrijen werden bloeiende vaste planten aangeplant en er werden over de volledige begraafplaats 33 haagbeuken aangeplant die in de nabije toekomst de begraafplaats zullen transformeren naar een echte parkbegraafplaats. Deerlijk Sint- Lodewijk heeft er met deze prachtige realisatie een grote unieke groene long bijgekregen.

Realisatie

Uitvoering

Ontwerp