loading1
loading2
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt

Locatie

Geluwe

Opdrachtgever

Stadsbestuur Wervik

Herinrichting gemeentepark van Geluwe

Het door het stadsbestuur opgegeven programma voor de herinrichting van het gemeentepark was zwaar voor dergelijk terrein met een beperkte oppervlakte en de voornamelijk lange smalle vorm van het terrein. Er zat minder druk op het oude park. Maar dit zijn uitdagingen waar ik van hou! Er moest in het ontwerp rekening gehouden worden met een harmonisch parkbeheer, een garage weg, het lokaal van de plaatselijke petanque club met bijhorende speelvelden, de elektriciteitscabine, de toegang tot de bibliotheek, de verbinding tussen de Beselare- en de Kloosterstraat, natuurontwikkeling door een overstromingszone te creëren, parkarchitectuur, een vijver, een groot gazon, een 5 meter brede onderhoudszone langs de beek, enz. … En mijn creativiteit! Het grondplan refereert naar de plattegrond van een romaanse kerk, waarbij het voorportaal hier als voortuin van het park fungeert. Een lange eikendreef vormt als hoofdbeuk de verbinding tussen de Beselare- en de Kloosterstraat en biedt eveneens toegang tot de bibliotheek. Het park realiseert hier tevens een perfect huwelijk tussen architectuur en natuur. Een sterke architecturale inbreng van lange keermuren realiseert de gewenste overstromingszone waar een oevervegetatie van riet en gele lis kan gedijen. Geluwe heeft er een tijdloos groen hart bij met een eikendreef die zal uitgroeien tot een majestueuze gaanderij die de volgende generaties van Geluwe zal verwelkomen!

Foto’s realisatie

Foto’s werf