alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt

Locatie

Kapellen

Opdrachtgever

Gemeentebestuur Kapellen

Ontwerp

Masterplan voor de volledige herinrichting van de begraafplaats

Masterplan begraafplaats Kapellen

Voor de begraafplaats van Kapellen werd er een masterplan uitgewerkt. De voorgestelde wijzigingen tov de bestaande toestand zijn:

Een volledige vergroening van de begraafplaats met gras, rekening houdend met de wetgevinf op het totaalverbod van pesticiden. Alleen de hoofdas en belangrijke verbindingsassen blijven verhard.
Een heraanplanting van de dreef langs de hoofdas. Een informele aanplanting van hoogstambomen om een romantische parksfeer te bereiken.
Voorlopig behoud van de urnenkelders en columbarium. Deze crematietuin zal een uitdijend karkater verkrijgen zodoende op termijn over te gaan tot een nieuwe en mooiere vorm van asbezorging verspreid over de begraafplaats. Een eerste fase werd daarvoor reeds uitgevoerd in 2017.
De invulling van een afscheidsplaats met 4 strooiweides op het open terrein links van de hoofdas.
Voorziening van een urnenbegraafplaats in het bos langs de Oude Heidestraat met natuurlijk afbreekbare urnen.
Een duidelijke en aantrekkelijke ontsluiting naar de directe omgeving met het doel het dagelijkse leven te verweven met de begraafplaats en het taboe van een afstotende begraafplaats weg te werken.

Streven naar een mooi groen park met de mogelijkheid tot begraven en herdenken met het uitgangspunt zijn.

Ontwerp