loading1
loading2
alt
alt
alt
alt
alt

Locatie

Zillebeke

Opdrachtgever

Stadsbestuur Ieper

Uitbreiding kerkhof Zillebeke

Het ontwerp voor de uitbreiding van het kerkhof in Zillebeke bezit een sterke organische vormgeving die zorgt voor een geborgenheid. Deze geborgenheid wordt gecreëerd door beukenhagen van 2 meter hoog. Binnenin deze ruimte waar de grafvelden gelegen zijn vindt de rouwende of herdenkende bezoeker de nodige beschutting tegen wind en kan hij in alle geborgenheid zich even alleen voelen bij zijn overleden dierbare. Inkijk vanuit het landschap, woonwijken, … is bij deze vermeden. Deze noodzakelijke geborgenheid wordt in het ontwerp harmonieus in evenwicht gebracht met de geïntegreerde openheid. Het ontwerp bezit zowel een introvert al een extravert karakter. Deze essentiële openheid, die een gevoel van loslaten moet bieden, bevindt zich aan de buitenzijde van de beukenhagen, en wordt visueel nog versterkt door de haha, de keermuur die de begraafplaats als het ware iets optilt uit zijn omliggend nat weideland. Daarmee verkrijgt de begraafplaats naast zijn introverte en extraverte eigenschappen nog eens een transcendale atmosfeer. De openheid, de overgang naar de mythische Elysische Velden, wordt in het ontwerp heel sterk toegepast, doordat de strooiweide gericht is op het open weidelandschap. Door de integratie van deze mythe verkrijgt het ontwerp naast zijn functionele, ecologische, landschappelijke en psychologische waarden er meteen ook een symbolische waarde bij. Het ontwerp voor deze uitbreiding van het kerkhof in Zillebeke bezit naast de essentiële sociaal-economische functie ook een artistiek-creatieve waarde.  Deze organisch functionele kwaliteit gekoppeld aan een verhaal van troostende schoonheid zal ertoe leiden dat deze begraafplaats een eigen identiteit zal verkrijgen.

In de kantlijn van het verhaal van dit prachtige project moet gezegd worden dat in laatste instantie de begraafplaats slechts voor 1/3 werd uitgevoerd. De verkavelingsdrang en een daarbij horende waterbuffer riepen een halt toe aan de volledige realisatie van dit project. Op het ontwerpplan kan u de oorspronkelijke visie zien die jammer genoeg nooit in zijn totaliteit zal uitgevoerd worden.

Foto’s realisatie

Foto’s werf