alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt

Locatie

Geluwe

Opdrachtgever

Provinciebestuur West-Vlaanderen &
Stadsbestuur Wervik

Ontwerp

Landschapsarchitecten Andy Malengier BV
2011-2012

Dorpskern Geluwe

De ontwerpvisie voor Geluwe laat aan het licht komen wat een ongelooflijke mogelijkheden Geluwe bezit. De volgende belangrijke dorpsgedeelten van Geluwe werden tijdens de ontwerpvisie behandeld en met elkaar in harmonie gesteld: De vallei van de Reutelbeek, de dorpskern, het park van Geluwe en de begraafplaats (zie afbeeldingen in volgorde van opsomming hieronder)

 

De visie is zodanig uitgewerkt dat we niet meer kunnen spreken van het ‘Park in Geluwe’ maar van ‘Geluwe in het Park’. De oevers van de Reutelbeek in het park werden afgegraven om meer natuur te integreren (zie foto’s), de markt is vervangen door een centrale ‘village green’ die zich tot rondom de kerk verderzet. Een ideale plaats voor ontmoeting en activiteit is hierdoor ontstaan.  De kerk staat er dus in een park, met lange boogvormige treden die afdalen naar de centrale ‘village green’. Rekening houdend met de nood aan parkeerplaatsen is er een plein voor het rusthuis ontworpen waarop geparkeerd kan worden. Trouwens ook in de ruime ontwerpvisie van Geluwe is er meer parking dan op heden beschikbaar is. De uitgewerkte ontwerpvisie laat ons bijgevolg concluderen dat er veel meer groene ruimte in combinatie met meer parkeerplaatsen voorzien kan worden. Dit is een belangrijk gegeven waardoor vele verschillende actoren zich éénsgezind achter deze ontwerpvisie kunnen stellen! De ontwerpvisie behandeld eveneens de herinrichting van de Reutelbeek met aandacht voor natuur, beleving en comfortabele verbindingsassen voor fietsers en voetgangers. In de Reutelbeekvallei is de begraafplaats gelegen die samen met de uitbreidingszone van de begraafplaats optimaal in het groene kader van de Reutelbeekvallei geïntegreerd is.

Ontwerpvisie met de openlegging van de Reutelbeek.

Dit behelst het meest ultieme toekomstplan. De Reutelbeek, een Provinciale beek van tweede categorie kan terug een zichtbare waterloop worden die doorheen het hart van de dorpskern loopt. De Beselarestraat zal in deze ontwerpvisie als centrumstraat door de Reutelbeek onderbroken worden. Een brug over de Reutelbeek zal de twee gedeelten van de Beselarestraat met elkaar verbinden. De dorpskern van Geluwe zal daardoor over de volledige oppervlakte letterlijk aan de oevers van de Reutelbeek komen te liggen. De eventuele uitvoering van deze ontwerpvisie laat ons allen even wegdromen!

Ontwerpvisie met de verwijzing naar de Reutelbeek.

Dit behelst een goedkopere uitwerking van het toekomstplan. Een lange boogvormige waterpartij verwijst naar de ondergelegen ingebuisde Reutelbeek. De lange boogvormige treden die het niveauverschil opvangen richten zich met dezelfde vormgeving op deze waterpartij en laten toe dat mensen de treden als een openluchttheater kunnen gebruiken tijdens kleine evenementen die op de centrale ‘village green’ doorgaan.

Park van Geluwe

Dit onderdeel dat deel uitmaakt van de totale ontwerpvisie is gerealiseerd.

https://andymalengier.be/projects/herinrichting-gemeentepark-van-geluwe/

   

Het door het stadsbestuur opgegeven programma voor de herinrichting van het gemeentepark was zwaar voor dergelijk terrein met een beperkte oppervlakte en de voornamelijk lange smalle vorm van het terrein. Er zat minder druk op het oude park. Maar dit zijn uitdagingen waar ik van hou! Er moest in het ontwerp rekening gehouden worden met een harmonisch parkbeheer, een garage weg, het lokaal van de plaatselijke petanque club met bijhorende speelvelden, de elektriciteitscabine, de toegang tot de bibliotheek, de verbinding tussen de Beselare- en de Kloosterstraat, natuurontwikkeling door een overstromingszone te creëren, parkarchitectuur, een vijver, een groot gazon, een 5 meter brede onderhoudszone langs de beek, enz. …Het grondplan refereert naar de plattegrond van een romaanse kerk, waarbij het voorportaal hier als voortuin van het park fungeert. Een lange eikendreef vormt als hoofdbeuk de verbinding tussen de Beselare- en de Kloosterstraat en biedt eveneens toegang tot de bibliotheek. Het park realiseert hier tevens een perfect huwelijk tussen architectuur en natuur.

Een sterke architecturale inbreng van lange keermuren realiseert een nieuwe oever waarin een oevervegetatie van riet en gele lis kan gedijen. Geluwe heeft er een tijdloos groen hart bij met een eikendreef die zal uitgroeien tot een majestueuze gaanderij die de volgende generaties van Geluwe zal verwelkomen!

Deze fotorealistische renderbeelden mogen niet gebruikt of verspreid worden zonder toestemming van ontwerpbureau Andy Malengier BV

Ontwerp

Bevindingen

Het is verrassend hoe overweldigend mooi Vlaamse stadjes zoals Wervik en Geluwe kunnen zijn als stedenbouw niet vanuit een rigide structuur van economische en juridische normen wordt benaderd, maar wanneer de mens en zijn ruimtelijke beleving als vertrekpunt wordt genomen! In het ontwerp van Wervik en Geluwe werd een poëtisch stedenbouwkundig antwoord geboden op een overmacht van rationele structuren. Beide werken zijn voorzien van een stedenbouw die de bestaande stedenbouwkundige structuur tot de essentie terugbrengt en deze essentie van hoe het zou moeten zijn tastbaar aanwezig voorstelt. Het resulterende materiële ontwerp kan als spiegel voorgehouden worden aan het beleid. Dit van ideeën sprankelend ontwerp staat in schril contrast met de grijze beleidsnota’s! Hier is veel moed en idealisme voor nodig! Maar als verre nazaat van Virovios, de heldhaftige, de moedige, naar wie Wervik is genoemd, is dit niet verwonderlijk. Hoop doet leven en waar jij mee bezig bent is echt hoopgevend!

Steven Verzele