loading1
loading2
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt

Locatie

Menen

Opdrachtgever

Intercommunale MIROM Menen

Landschapspark Diefhondbos Menen

In 1885 werd ter hoogte van de plaats, genaamd ‘Diefhond’ een meander van de Leie afgesneden. In de oude bedding en op de gronden tussen de Oude Leie en de rechttrekking stortte men het huisvuil van de stad Menen. In 1975 neemt de Intercommunale Voor huisvuilverwerking van Menen en Omliggende (IVMO) deze taak over. Het huisvuil van Wevelgem en Wervik komt hier nu ook terecht. Het storten eindigt op 21 oktober 1983. Het oude stort kreeg op het gewestplan een nieuwe bestemming als bosgebied. Op 23 november 1985 wordt een eerste boomplantdag georganiseerd. Meerdere boomplantacties zouden volgen. In 2014 kreeg ik van de intercommunale MIROM Menen de opdracht om een inrichtingsplan te tekenen. Dit met Europese steun (Interreg). Het inrichtingsplan behelst de afwerking van het bos met aandacht voor de natuurontwikkeling, nivelleringswerken, bijkomende aanplantingen, aanleg wandelpaden, de aanleg van een natuurlijke speelruimte, het installeren van een rust- en belevingspunt en recreatieve ontsluiting.

Foto’s realisatie

Foto’s studiefase

Foto’s werf